Vooruitgang

Ja, Kunst. Dat kan iedereen .…….

Toen Christopher Colubus in 11493 was teruggekeerd van zijn historische reis naar de Nieuwe Wereld, werd hem een feestmaal aangeboden. Een van de gasten probeerede de prestatie van Columbus te bagatelliseren door te vertellen dat het eigenlijk allen maar een kwestie was van de eerste te zijn geweest.

“Dat kan iedereen.”

Columbus nodigde de man daarop uit om een ei rechtop op tafel te zetten. Toen hem dit niet lukte, zette Columbus het ei met een ferme klap op op tafel neer, zodat de schaal aan de onderkant werd ingedeukt en het ei bleef staan.

“Ja, Kunst. Dat kan iedereen”,  riep de gast uit.

“Precies,” zie Columbus. “Het is alleen een kwestie van als eerst op het idee komen.”

Vooruitgang begint met een goed idee . . .